Misleidende handelspraktijken

Civiel recht en civiel proces / Handel

Misleidende handelspraktijken

een onderzoek naar de aard, achtergronden en aanpak van acquisitiefraude in Nederland

Samenvatting

Nederlandse ondernemers worden geregeld geconfronteerd met misleidende aanbiedingen voor advertenties in een tijdschrift of naamsvermeldingen op een website. Ook worden massaal spookfacturen gestuurd met betrekking tot diensten die niet verricht zijn. In dit onderzoek naar deze vormen van acquisitiefraude staan drie vragen centraal:

  1. Wat kan worden verstaan onder acquisitiefraude?
  2. Wat is de aard en ernst van acquisitiefraude? Wat is er bekend over de omvang?
  3. Welke knelpunten doen zich in de praktijk voor bij de preventieve en repressieve aanpak van acquisitiefraude, en wat zijn de mogelijkheden om deze aanpak te verbeteren?

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De actoren en hun werkwijze
  3. Gedupeerden en schade
  4. Kenmerken van acquisitiefraude
  5. Aanpak van acquisitiefraude
  6. Conclusies en oplossingsrichtingen
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Huisman, K., Bunt, H.G. van de, Eeren, H. van (medew.), Kwaspen, I.J.J. (medew.), Boer, I.M. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, Erasmus Universiteit Rotterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Telefoon:
010 4081547
Fax:
010 5432911
Website:
www.esl.eur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Acquisitiefraude; actieplan Veilig Ondernemen (AVO) deel 3
Projectnummer:
1768
Operationele status:
Afgerond