Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2018

Civiel recht en civiel proces / Civiele keten

Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2018

Beleidsneutrale ramingen

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2018. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen).

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

 1. Inleiding - P.R. Smit
 2. Achtergrondfactoren
 3. Opsporing
 4. Slachtofferzorg
 5. Vervolging
 6. Rechtspraak - P.R. Smit, D.E.G. Moolenaar, F.P. Tulder en B.J. Diephuis 
 7. Tenuitvoerlegging - R.J. Decae 
 8. Reclassering en kinderbescherming - P.R. Smit 
 9. Vreemdelingenbewaring - R.J. Decae 
 10. Rechtsbijstand - R.J. Decae 
 11. Nawoord - P.R. Smit 
Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smit, P.R. (red.)
Organisatie(s):
WODC, Raad voor de Rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2013
Reeks:
Cahiers 2013-05
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering PMJ t/m 2018
Projectnummer:
2283
Operationele status:
Afgerond