Recidivebericht 1997-2007

Recidivebericht 1997-2007

ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen

Samenvatting

Het WODC berekent  jaarlijks met behulp van de Recidivemonitor de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. Bijna iedereen die in Nederland als verdachte met justitie te maken kreeg, komt in dit onderzoek voor. Deze meting richt zich op jeugdigen en volwassenen die in de jaren 1997 tot en met 2007 een strafzaak hadden, dan wel zijn uitgestroomd uit een justitiële inrichting. In het vorige bericht, dat uitkwam in 2009, was 2006 het laatste jaar van de onderzoeksperiode (zie: Fact sheet, 2009, nr.5).
Over de terugval onder ex-terbeschikkinggestelden is onlangs apart verslag gedaan (zie: Fact sheet, 2010-4).

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wartna, B.S.J., Tollenaar, N., Blom, M., Alma, S., Essers, A.A.M., Bregman, I.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2010
Reeks:
Fact sheets 2010-06
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering recidivemeting sancties 2010
Projectnummer:
1961
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie