Recidivebericht 2002-2008

Recidivebericht 2002-2008

ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen

Samenvatting

Het WODC berekent jaarlijks met behulp van de Recidivemonitor de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. Zo goed als iedereen die in Nederland als verdachte met justitie te maken kreeg, wordt met het onderzoek van de Recidivemonitor gevolgd. Deze Factsheet richt zich op jeugdigen en volwassenen die in de jaren tussen 2002 tot en met 2008 een strafzaak hadden, dan wel zijn uitgestroomd uit een justitiële inrichting. In het vorige bericht, dat uitkwam in 2010, was 2007 het laatste jaar van de onderzoeksperiode (zie: Factsheet, 2010, nr. 6).

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wartna, B.S.J., Tollenaar, N., Blom, M., Alma, S.M., Bregman, I.M., Essers, A.A.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2011
Reeks:
Fact sheets 2011-05
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering recidivemeting sancties 2011
Projectnummer:
2041
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie