Recidivebericht 2012

Recidivebericht 2012

landelijke cijfers met betrekking tot de strafrechtelijke recidive van justitiabelen uit de periode 2002-2009

Samenvatting

Het WODC berekent jaarlijks met behulp van de Recidivemonitor de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. Zo goed als iedereen die in Nederland als verdachte met justitie te maken kreeg, wordt met het onderzoek van de Recidivemonitor gevolgd. Deze Factsheet richt zich op vaste dadergroepen: volwassen daders met een strafzaak, minderjarige daders met een strafzaak, ex-gedetineerden, ex-pupillen van justitiële jeugdinrichtingen en reclasseringscliënten. Over de terugval in de tbs-sector wordt apart verslag gedaan.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wartna, B.S.J., Tollenaar, N., Blom, M., Verweij, S., Alberda, D.L., Essers, A.A.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2012
Reeks:
Fact sheets 2012-06
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering recidivemeting sancties 2012
Projectnummer:
2264
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie