Recidive TBS 1974-2008

Recidive TBS 1974-2008

ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van ex-terbeschikkinggestelden

Samenvatting

Het WODC berekent jaarlijks de recidive van vaste groepen justitiabelen, onder wie de personen die zijn uitgestroomd uit een justitiële inrichting. Dit gebeurt in het kader van de Recidivemonitor. In deze Factsheet wordt in globale zin ingegaan op de recidive in de tbs-sector. Het gaat om personen van wie personen van wie de maatregel tussen 1974 en 2008 door de rechter werd beëindigd. Het onderzoek is een vervolg op rapportage uit 2010 (zie: Factsheet 2010-4).

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bregman, I.M., Wartna, B.S.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2011
Reeks:
Fact sheets 2011-06
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering recidivemeting TBS 2011
Projectnummer:
2047
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie