Slachtoffers en aansprakelijkheid

Civiel recht en civiel proces / Nabestaanden

Slachtoffers en aansprakelijkheid

een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun naasten met betrekking tot het civiele aansprakelijkheidsrecht - Deel II : affectieschade

Samenvatting

Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag van de Eerste Kamer of er onder naasten van slachtoffers die zijn overleden of ernstig letsel hebben opgelopen als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is (verder naasten/nabestaanden te noemen), een behoefte bestaat aan (het recht op) vergoeding van affectieschade zoals voorgesteld in het wetsvoorstel Affectieschade.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Vragenlijstonderzoek
  3. Ervaringen met de vergoeding van affectieschade in Belgiƫ
  4. Conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Akkermans, A.J., Hulst, J.E., Claassen, E.A.M., Boom, A. ten, Elbers, N.A., Wees, K.A.P.C. van, Bruinvels, D.J.
Organisatie(s):
WODC, EMGO instituut
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Interfacultatair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht, Vrije Universiteit Amsterdam
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam
Telefoon:
020 5986250
Fax:
020 5986211
E-mailadres:
voorlichting@rechten.vu.nl
Website:
www.rechten.vu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Affectieschade
Projectnummer:
1534
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie