Afnemende acceptatie van individuele risico's

Staats- en bestuursrecht / Risico-aanvaarding

Afnemende acceptatie van individuele risico's

Samenvatting

Er zijn (anekdotische) aanwijzingen dat individuen in afnemende mate accepteren dat zij schade leiden of op enigerlei wijze slachtoffer worden. Deze zijn te vinden op alle rechtsgebieden (claimcultuur, toename van klachten, roep om optreden tegen criminaliteit). Er is nauwelijks systematisch onderzoek naar deze ontwikkeling gedaan. Afnemende acceptatie van risico┬┤s hebben gevolgen voor Justitie (grotere druk op rechtspraak, meer vraag naar veiligheid).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Afnemende acceptatie van individuele risico's
Organisatie(s):
WODC, Social Sciences group
Projectnummer:
1350
Operationele status:
Afgerond