Je bedrijf of je leven

Je bedrijf of je leven

Aard en aanpak van afpersing van het bedrijfsleven

Samenvatting

Het onderwerp afpersing bij het bedrijfsleven is het afgelopen jaar diverse malen in de (politieke) aandacht geweest. Er zijn diverse malen kamervragen over gesteld. In juni 2005 heeft de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer toegezegd dat een onderzoeksvoorstel over afpersing in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing aan de orde gesteld zou worden. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop afpersing van het bedrijfsleven plaatsvindt en zich ontwikkelt om vervolgens te kunnen komen tot mogelijkheden voor een succesvolle aanpak van de problematiek. De volgende vragen komen aan de orde:

  1. Welke verschijningsvormen van afpersing zijn er te onderscheiden?
  2. Wat is de aard van (vormen van) afpersing van het bedrijfsleven?
  3. Hoe kan afpersing van het bedrijfsleven effectief worden aangepakt?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Afpersing van het bedrijfsleven in onderzoek
  2. Fenomeenbeschrijving van afpersing van het bedrijfsleven
  3. Aard en omvang van afpersing van het bedrijfsleven
  4. Verborgenheid van afpersing van het bedrijfsleven
  5. Aanpak van afpersing van het bedrijfsleven

Samenvatting
Summary
Geraadpleegde bronnen
Bijlagen
1. Instructie en profiellijst landelijke inventarisatie
2. Lijst van geïnterviewden: expertinterviews
3. Informatiebrief slachtoffers
4. Korte casusbeschrijvingen
5. Topiclist casuïstiekonderzoek afpersing
6. Lijst van geïnterviewden: casuïstiekonderzoek
7. Lijst van deelnemers aan de intervisiebijeenkomsten

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leiden, I. van, Vries Robbé, E. de, Ferwerda, H.
Organisatie(s):
WODC, Advies- en Onderzoeksgroep Beke
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Advies- en Onderzoeksgroep Beke
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-6665-909-4
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.581

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Afpersing bedrijfsleven, aard en aanpak
Onderzoeker(s):
Ferwerda, H.
Projectnummer:
1411
Operationele status:
Afgerond