Agressie en psychische stoornissen bij meisjes in justitiële jeugdinrichtingen

Agressie en psychische stoornissen bij meisjes in justitiële jeugdinrichtingen

Samenvatting

In dit onderzoek zijn meisjes in gesloten justitiële jeugdinrichtingen (JJI) gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Onder andere zijn de sociaaldemografische, psychopathologische en aggressiegerelateerde kenmerken van meisjes van 12 to 18 jaari onderzocht d.m.v. dossieronderzoek, zelfrapportagevragenlijsten, een intelligentieonderzoek en een psychiatrisch interview. Meisjes in JJI’s kenmerken zich door het frequent voorkomen van psychopathologie, risicogedrag en ernstige traumata. Daarnaast blijkt de mate van agressie samen te gaan met de mate van psychopathologie en risicogedrag; civielrechtelijk geplaatste meisjes zijn in een aantal opzichten te onderscheiden van strafrechtelijk geplaatste meisjes.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Discussie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hamerlynck, S.M.J.J., Doreleijers, Th.A.H., Cohen-Kettenis, P.T., Vermeiren, R., Nauta-Jansen, L.M.C.
Organisatie(s):
WODC (subsidie), VU Medisch Centrum, Paedologisch Instituut
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit Medisch Centrum
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.397

Bestelinformatie

Adres:
VU medisch centrum
E-mailadres:
communicatie@VUmc.nl
Website:
www.capVUmca.net

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Agressie en anti-sociaal gedrag bij justitieel geplaatste meisjes
Onderzoeker(s):
Doreleijers, Th.A.H.
Projectnummer:
1113
Operationele status:
Afgerond