Agressie hanteringstherapie

Agressie hanteringstherapie

Samenvatting

De Agressiehanteringstherapie (AHT) is een cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten. De therapie omvat vijftien wekelijkse reguliere en drie vijfwekelijkse follow-up bijeenkomsten. Onderdelen zijn: Woedebeheersing, Sociale vaardigheden, Moreel redeneren en Zelfregulatie vaardigheden. Deel I van het onderzoek (2002 en 2003) leverde de volgende resultaten op: AHT bleek toepasbaar in zes klinische en twee poliklinische instellingen voor forensische psychiatrie;In een eerste evaluatie (zonder controleconditie) kwam naar voren dat de therapie leidde tot afname van agressief gedrag, maar niet tot een toename van prosociaal gedrag (gebaseerd op zelfrapportage);De patiënten die het meest van de therapie leken te profiteren waren degenen die aan het begin van de behandeling hoog scoorden op ‘woede’.    In deel II van het onderzoek (2004 en 2005) werd het effect van de AHT onderzocht bij verschillende subpopulaties. Bij de klinische patiënten wordt een vergelijking gemaakt met ‘care as usual’ en bij de poliklinische patiënten met een wachtlijstperiode. Daarnaast wordt een observatieschaal voor agressief gedrag en een zelfrapportage vragenlijst voor vijandigheid ontwikkeld.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Summary

Verantwoording

Deel 1: Introductie

1. Introductie

2. Patiënten en meetinstrumenten

3. Nieuw meetinstrument: De Observatie Schaal voor Agressief Gedrag (OSAG)

Deel II: Ontwikkeling

4. Gewelddadige forensische psychiatrische patiënten

5. Ontwikkeling van de Agressiehanteringstherapie

6. Individuele verschillen tussen forensisch psychiatrische patiënten en de consequenties voor behandeling

Deel III: Evaluatie en effect

7. Eerste evaluatie

8. Eerste effectonderzoek

Deel IV: Toepassingsmogelijkheden

9. Poliklinische forensisch psychiatrische patiënten met seksuele delicten

10. Terbeschikkinggestelden versus langgestraften

Deel V: Aanbevelingen en conclusies

11. Conclusies

12. Beleidsaanbevelingen

Referenties

Publicaties

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hornsveld, R.H.J.
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Radboud Universiteit Nijmegen, afdeling Medische Psychologie
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Radboud Universiteit Nijmegen, afdeling Medische Psychologie
Contactpersoon:
R. Hornsveld

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Agressie hanteringstherapie
Organisatie(s):
WODC (subsidie), Katholieke Universiteit Nijmegen
Onderzoeker(s):
Kraaimaat, F.W.
Projectnummer:
02.082
Operationele status:
Afgerond