Ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie

Ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie

voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten (jongens en mannen)

Samenvatting

De Agressiehanteringstherapie (AHT) is een cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten. De therapie omvat vijftien wekelijkse reguliere en drie vijfwekelijkse follow-up bijeenkomsten. Onderdelen zijn: Woedebeheersing, Sociale vaardigheden, Moreel redeneren en Zelfregulatie vaardigheden. Deel I van het onderzoek werd uitgevoerd in 2002 en 2003. In het vervolgonderzoek - deel II (2004 en 2005) - werd het effect van de AHT onderzocht bij verschillende subpopulaties. Bij de klinische patiënten wordt een vergelijking gemaakt met ‘care as usual’ en bij de poliklinische patiënten met een wachtlijstperiode. Daarnaast werd een observatieschaal voor agressief gedrag en een zelfrapportage vragenlijst voor vijandigheid ontwikkeld.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary
Verantwoording

 1. Deel I: Introductie: 1. Introductie
 2. Patiënten en meetinstrumenten
 3. Nieuw meetinstrument: De Observatie Schaal voor Agressief Gedrag (OSAG)
 4. Deel II: Ontwikkeling: 4. Gewelddadige forensische psychiatrische patiënten
 5. Ontwikkeling van de Agressiehanteringstherapie
 6. Individuele verschillen tussen forensisch psychiatrische patiënten en de consequenties voor behandeling
 7. Deel III: Evaluatie en effect: 7. Eerste evaluatie
 8. Eerste effectonderzoek
 9. Deel IV: Toepassingsmogelijkheden: 9. Poliklinische forensisch psychiatrische patiënten met seksuele delicten
 10. Terbeschikkinggestelden versus langgestraften
 11. Deel V: Aanbevelingen en conclusies: 11. Conclusies
 12. Beleidsaanbevelingen
Referenties
Publicaties

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hornsveld, R.H.J.
Organisatie(s):
WODC (subsidie), Radboud Universiteit Nijmegen, Forensisch Psychiatrisch Instituut De Kijvelanden
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Radboud Universiteit Nijmegen, afdeling Medische Psychologie
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.332

Bestelinformatie

Adres:
Radboud Universiteit Nijmegen, afdeling Medische Psychologie
Contactpersoon:
R. Hornsveld

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Agressiehanteringstherapie deel II; (vervolg op 02.082)
Onderzoeker(s):
Hornsveld, R.H.J.
Projectnummer:
1169
Operationele status:
Afgerond