De juiste snaar

Politie en rechtshandhaving / Geweldgebruik tegen publieke werkers

De juiste snaar

professionals met een publieke taak en de omgang met overlast, agressie en geweld als gevolg van alcohol- en/of drugsgebruik

Samenvatting

Werknemers met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met agressie onder invloed van alchol en drugs. Over de rol van middelen hierin en hoe hier het beste mee zou kunnen worden omgegaan, is echter weinig bekend. De volgende vraagstelling ligt ten grondslag aan dit onderzoek: 'Wat zijn (meest) effectieve manieren voor toezichthouders, portiers, politie en andere personen met een publieke taak om door alchol en/of drugs veroorzaakte overlast, agressie, geweld te voorkomen, in te dammen en te beëindigen?' Ter beantwoording is een literatuuronderzoek uitgevoerd, zijn experts (uit wetenschap en praktijk) geraadpleegd, zijn zes jongeren die frequent uitgaan, geïnterviewd en is een expertmeeting gehouden omtrent de toekomstige aanpak van geweld onder invloed.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Een onderzoek naar geweld onder invloed
  2. De literatuur over geweld onder invloed
  3. Experts over geweld onder invloed
  4. Geweld onder invloed te beïnvloeden?
Begrippenlijst
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ferwerda, H., Hasselt, N. van, Ham, T. van, Voorham, L.
Organisatie(s):
Bureau Beke , Trimbos Instituut, WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2012
ISBN:
978-90-75116-80-9
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Alcohol en drugs: effecten combigebruik en bejegening gebruikers door politie
Projectnummer:
2148
Operationele status:
Afgerond