Allochtonen en detentie

Allochtonen en detentie

Samenvatting

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie is op zoek naar informatie over de gevolgen van multiculturalisering voor haar organisatie. Dit rapport bevat een verslaglegging van een literatuurstudie naar ervaringen met dergelijke processen in arbeidsorganisaties in binnen- en buitenland. Met name is hierbij gebruik gemaakt van ervaringen van de politie en de GGZ in Nederland, en van de politie en het gevangeniswezen in de Verenigde Staten. Ook zijn gegevens verzameld over de huidige situatie bij DJI: zo is er gekeken naar de samenstelling van het personeelsbestand en de gedetineerdenpopulatie en is het door Justitie ter zake gevoerde beleid geanalyseerd. Eveneens zijn enkele casestudies uitgevoerd van drie inrichtingen waar een multiculturaliseringsproces aan de gang is: justitiële jeugdinrichting Eikenstein-De Lindenhorst, P.I. De Stadspoort en TBS-kliniek Oldenkotte.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Benadering van intercultureel management
  3. Multiculturaliseringsbeleid
  4. Taakafstemming en de multiculturalisering van organisaties
  5. Verkenning van de stand van zaken binnen DJI
  6. Conclusies en aanbevelingen

Samenvatting
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Glastra, F., Meerman, M., Vries, S. de
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Faculteit Sociale Wetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Faculteit Sociale Wetenschappen
Jaar van uitgave:
1999
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.057

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden, Fac. Sociale Wetenschappen
Telefoon:
071 527 4054

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Allochtonen en detentie
Projectnummer:
98.010
Operationele status:
Alleen publicatie