De afname van het aantal boetes en transacties voor verkeersovertredingen nader verklaard

De afname van het aantal boetes en transacties voor verkeersovertredingen nader verklaard

Samenvatting

De afgelopen drie jaar is geconstateerd dat verwachting en realisatie van de opbrengsten van boetes en transacties (grotendeels verkeersovertredingen betreffend) niet synchroon lopen. Om meer zicht te krijgen op de oorzaken van de trendbreuk en de gedragseffecten van burgers en politieagenten, zijn de boetes en transacties over de afgelopen vier jaar aan een nadere inspectie onderworpen. Het onderzoek heeft zich vooral geconcentreerd op snelheidsovertredingen. Daarnaast is ook gekeken naar boetes en transacties wegens rijden onder invloed en uit staandehoudingen. Boetevonnissen opgelegd door de rechter zijn buiten beschouwing gelaten.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Trajectcontroles op de snelweg
  3. Overige snelheidsovertredingen geconstateerd op kenteken
  4. Staandehoudingen voor Wahv-feiten
  5. Rijden onder invloed
  6. Conclusie en nabeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Moolenaar, D.E.G., Zuidema, T., Boer, J. de
Organisatie(s):
WODC, CJIB
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2011
Reeks:
Cahiers 2011-09
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Analyse van opbrengsten uit boetes en transacties agv verkeersovertredingen
Projectnummer:
2007B
Operationele status:
Afgerond