Anonimiteit in het strafproces

Politie en rechtshandhaving / Delict tegen openbaar gezag

Anonimiteit in het strafproces

De praktijk van de regeling beperkt anonieme getuige en de regeling bedreigd anonieme getuige in het strafproces

Samenvatting

Voor de criminaliteitsbestrijding is het van groot belang dat slachtoffers en getuigen bereid zijn aangifte te doen. Als slachtoffers en getuigen een gegronde angst hebben voor represailles, dan moeten zij worden beschermd. Anonimiteit is een van de instrumenten om slachtoffers en getuigen die vrezen voor represailles te beschermen, maar verklaringen moeten wel toetsbaar zijn, om valse beschuldigingen te voorkomen en de feitelijke toedracht van het ten laste gelegde feit te kunnen achterhalen en vaststellen. Anders ontstaan er bewijsproblemen.
Het doel van deze studie is de volgende twee kernvragen te beantwoorden:

  1. Hoe ziet het wettelijk kader van de 'regeling beperkt anonieme getuigen' en de 'regeling bedreigde getuige' eruit en wat zijn de juridische mogelijkheden en beperkingen van deze regelingen voor de bewijsvoering in het strafproces?
  2. Hoe vaak en op welke wijze wordt van de regelingen met betrekking tot de beperkte anonieme getuige en de bedreigde getuige in de praktijk gemaakt?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksverantwoording
  3. Wettelijk kader
  4. Anonieme getuigen in de praktijk
  5. Conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dreissen, W. , Nauta, O., Terpstra, J. (medew.)
Organisatie(s):
DSP-groep, Open Universiteit, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Anonimiteit in het strafproces
Projectnummer:
2114
Operationele status:
Afgerond