Algemeen Bestuursrecht 2001

Algemeen Bestuursrecht 2001

Mandaat en delegatie

Samenvatting

In dit onderzoeksrapport staat de volgende probleemstelling centraal:
Wat zijn de ervaringen van de bestuursorganen met de titel over mandaat en delegatie? Wat zijn mogelijke knelpunten?
Deze probleemstelling is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen:

  1. Wat zijn de ervaringen met de invoering van deze titel van de Awb? Zijn er knelpunten bij de invoering gebleken? Wat zijn de ervaringen van bestuursorganen met deze rechtsfiguren?
  2. In hoeverre hebben regels over mandaat geleid tot het aanpassen en opstellen van mandaatbesluiten?
  3. Hoe wordt omgegaan met de regel van artikel 10:3, eerste lid, dat bepaalt dat de bevoegdheid tot het nemen van een beslissing op een bezwaarschrift niet mag worden gemandateerd aan degene die het primaire besluit [in mandaat] heeft genomen?
  4. Hoe wordt omgegaan met gebrekkig mandaat?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Afbakening van het onderzoeksterrein; probleemstelling, onderzoeksvragen, methodologie en strekking van de aanbevelingen
  3. Algemene aspecten van titel 10.1 Awb
  4. Mandaat
  5. Delegatie
  6. Aanbevelingen

Bijlagen
Literatuur
Jurisprudentie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Zijlstra, S.E., Rogier, L.J.J., Voogd, M.C. de, Frons, H.M.L., Munster, M.V. van
Organisatie(s):
Vrije Universiteit Amsterdam - Afdeling Staats- en Bestuursrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam - Capaciteitsgroep Publiekrecht, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2001
ISBN:
9054541431
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Na 1969d

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Mandaat en delegatie
Projectnummer:
99.109D
Operationele status:
Alleen publicatie