Bedrijfsbrandweer op grond van artikel 31 Wet veiligheidsregio's

Staats- en bestuursrecht / Brandweer

Bedrijfsbrandweer op grond van artikel 31 Wet veiligheidsregio's

Samenvatting

Het onderzoek kent een tweeledige probleemstelling:

  1. Hoe zien de inhoud en het proces van de beoordeling van risicobedrijven in het kader van artikel 31 Wvr er in de praktijk uit en hoe wordt het afstemmingsproces over de vergunningverlening tussen de veiligheidsregio's en milieudiensten gewaardeerd?
  2. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen voor (publiek-private) samenwerkingsverbanden in industriƫle gebieden binnen de veiligheidsregio op het terrein van de brandweer rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Procesbeschrijving
  3. Waardering
  4. Samenwerking in de brandweerzorg
  5. Conlusies
Summary and conclusions
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wilms, P., Schrijvershof, C., Kuipers, S.
Organisatie(s):
APE Public Economics, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
APE
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
APE Public Economics
Telefoon:
070 3114855
Fax:
070 3114866
E-mailadres:
ape@ape.nl
Website:
www.ape.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bedrijfsbrandweer op grond van artikel 31 Wet veiligheidsregio's
Projectnummer:
2258
Operationele status:
Afgerond