Emancipatie van de tweede generatie

Emancipatie van de tweede generatie

Keuzen en kansen in de levensloop van jonge moeders van Marokkaanse en Turkse afkomst

Samenvatting

De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt. Voor het emancipatiebeleid voor allochtone vrouwen is inzicht van belang in de (keuze)processen die spelen tijdens hun levensloop en in de sociale, culturele en religieuze processen die daarop van invloed zijn. Hierbij is een vergelijking relevant tussen vrouwen die wel en geen succes hebben naar de maatstaven van het emancipatiebeleid, evenals tussen de allochtone vrouwen en autochtoon-Nederlandse vrouwen van vergelijkbare sociaal-economische afkomst.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Inleiding  Deel 1 Onderzoek en kader

  1. Het onderzoek
  2. Onderzoekskader
  3. Opzet en uitvoering van het onderzoek
  4. Deel II Onderzoeksresultaten, hoofdstuk 4 De onderzoeksgroep
  5. Visies op autonomie en participatie
  6. De tienertijd
  7. Gezinsvorming
  8. Werk, zorg en vrije tijd
  9. Levensplan van drie generaties
  10. Conclusies

Literatuur
Bijlagen
Summary 

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Pels, T. (red.), Gruijter, M. de (red.), Dogan, G., Hoek, J. van der
Organisatie(s):
WODC, Verwey-Jonker Instituut
Plaats uitgave:
Assen
Uitgever:
Van Gorcum
Jaar van uitgave:
2006
ISBN:
90-232-4262-9
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.392

Bestelinformatie

Adres:
Van Gorcum
Telefoon:
0592-379555
Fax:
0592-379552
Website:
www.vangorcum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Emancipatie allochtone vrouwen
Onderzoeker(s):
Pels, T.
Projectnummer:
1197
Operationele status:
Afgerond