Ervaren hulpverleners (politie, brandweer, ambulance) belemmeringen bij het inzetten van burgers in noodsituaties?

Staats- en bestuursrecht / Brandweer

Ervaren hulpverleners (politie, brandweer, ambulance) belemmeringen bij het inzetten van burgers in noodsituaties?

Samenvatting

Dit onderzoek valt onder het kabinetsbeleid “Strategie Nationale Veiligheid”: versterken van zelfredzaamheid van burgers en bedrijven om de impact van rampen en crises te verminderen. Het ministerie van VenJ probeert de (zelf)redzaamheid van burgers en bedrijven te vergroten.
In dit rapport worden de volgende vragen beantwoord:

  1. Ervaren hulpverleners (brandweer, politie, ambulance) zelf belemmeringen om burgers in te schakelen in noodsituaties?
  2. Spelen formele en/of informele, handelingsregels of protocollen een rol bij het niet inzetten van burgers in noodsituaties (cq. motief om burgers niet in te zetten)?
  3. Hangen karakteristieken van de noodsituaties (gepercipieerde gevaar, aantal aanwezige burgers, type incident, (reeds) aanwezige hulpverleners, etc.) samen met ervaren belemmeringen om burgers nit in te zetten in noodsituaties?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Resultaten
  4. Conclusies
Geraadpleegde literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Velden, P. van der
Organisatie(s):
Instituut voor Psychotrauma (IVP) , WODC
Plaats uitgave:
Diemen
Uitgever:
Instituut voor psychotrauma (IVP)
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Instituut voor Psychotrauma (IVP)
Telefoon:
020-8407600
Fax:
020-8407601
E-mailadres:
info@ivp.nl
Website:
www.ivp.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Belemmeringen benutting burgerhulp
Projectnummer:
2124
Operationele status:
Afgerond