Belevingsonderzoek NL-Alert

Veiligheid en preventie / Alarmmelding

Belevingsonderzoek NL-Alert

Samenvatting

De rijksoverheid staat voor de invoering van een nieuw waarschuwings- en alarmeringssysteem bij rampen of crises: NL Alert. Bij een (dreigende) ramp of noodsituatie kunnen burgers in de directe omgeving via de mobiele telefoon worden geïnformeerd door middel van een bericht. In dat bericht staat specifiek wat burgers op dat moment het beste kunnen doen of wat ze juist vooral niet moeten doen. Daarmee gaat NL Alert verder dan de traditionele sirene.
De doelstelling van dit onderzoek is het bieden van inzicht in de mate waarin burgers berichten via NL-Alert kunnen ontvangen en hoe zij staan tegenover deze wijze van alarmering.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Achtergrond en eerdere bevindingen
  3. Het bereik van NL-Alert
  4. Beeldvorming en verwachtingen
  5. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Holzmann, M., Warners, E., Franx, K., Bouwmeester, J.
Organisatie(s):
I&O Research , Berenschot Groep, WODC
Plaats uitgave:
Hoorn
Uitgever:
I&O Research
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Belevingsonderzoek pilots NL ALERT
Projectnummer:
2097
Operationele status:
Afgerond