Bemiddelen bij conflicten tussen buren

Bemiddelen bij conflicten tussen buren

Een sociaal-wetenschappelijke evaluatie van experimenten met Buurtbemiddeling in Nederland

Samenvatting

In dit boek worden initiatieven geanalyseerd die vanaf 1996 zijn gestart in Rotterdam, Zwolle, en Gouda met vrijwillige bemiddelaars bij burenruzies. Deze vrijwillige bemiddelaars vormen een afspiegeling van de sociale en etnische samenstelling van de betreffende buurten. Naast een procesanalyse, waarin met name aandacht is voor opzet, vormgeving en verloop van het bemiddelingsproces, wordt in een effect-evaluatie nagegaan welke waarde deze initiatieven hebben voor beleidsterreinen als alternatieve conflict oplossing (ADR) en Sociale Vernieuwing.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

 1. Inleiding
 2. Institutionele vormen van overlastbestrijding
 3. Buurtbemiddeling - Voorgeschiedenis
 4. De bemiddelingsmethodiek
 5. Buren en hun ruzies - Theoretische beschouwingen
 6. Buurtbemiddeling, conflicthantering en het recht
 7. De institutionele omgeving
 8. Bewonersonderzoek
 9. Buren en hun buurt - De culturele factor
 10. Opzet en organisatie
 11. Effecten van buurtbemiddeling
 12. Het bemiddelingsproces - een analyse
 13. De tweede institutionele meting
 14. Conclusie
 15. Aanbevelingen en overwegingen voor beleid

Reflectie I - Buurtbemiddeling en sociale cohesie
Reflectie II - (Buurt)bemiddeling en het strafrecht
Bijlage
Publicaties over Buurtbemiddeling in Nederland
Geraadpleegde literatuur
Een woord van dank

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Peper, B., Spierings, F., Jong, W. de, Blad, J., Hogenhuis, S., Altena, V. van
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - Juridische faculteit, WODC
Plaats uitgave:
Delft
Uitgever:
Eburon
Jaar van uitgave:
1999
ISBN:
905166754x
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Na 1797

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bemiddelen bij conflicten tussen buren
Projectnummer:
98.108
Operationele status:
Alleen publicatie