Bescherming en jeugdzorg

Civiel recht en civiel proces / Bjz

Bescherming en jeugdzorg

De positie van de jeugdbescherming binnen Bureau Jeugdzorg

Samenvatting

Dit eindrapport betreft een onderzoek naar de positie van de jeugdbescherming binnen Bureau Jeugdzorg uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie, WODC, Extern Wetenschappelijke Betrekkingen. In dit verslag wordt over het tweede deel van het onderzoek gerapporteerd. Het eerste deel is afzonderlijkrschenen. Bij 4 Bureaus Jeugdzorg is aan de hand van interviews en documentanalyse onderzocht op welke wijze men vorm heeft gegeven aan de positie van de jeudgbescherming en hoe een en ander in de praktijk functioneert. De resultaten zijn bediscussieerd in een expertmeeting.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Opzet van het onderzoek
  3. Resultaten
  4. Samenvatting en discussie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vergeer, M.M., Mellink, E.C., Savornin Lohman, J. de, Roede, E.
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - SCO-Kohnstamm Instituut, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam - SCO-Kohnstamm Instituut
Jaar van uitgave:
1998
ISBN:
90-6813-580-5
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.926

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bescherming en jeugdzorg; de positie van de jeugdbescherming binnen Bureau Jeugdzorg
Projectnummer:
98.110
Operationele status:
Alleen publicatie