Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk

Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk

Verslag van een internationale discussie over concept-voorstellen van de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk

Samenvatting

In dit eindrapport wordt verslag gedaan van de toetsing door internationale experts van de voorstellen voor grondwetswijzigingen die door de Commissie-Franken zijn gedaan voor de aanpassing van een aantal artikelen in de grondwet. Algemene bevindingen op hoofdlijnen en enkele elementen uit de discussie met experts worden weergegeven. Aan de orde komen onder andere de vrijheid van meningsuiting (artikel 7) en de relatie tussen vrijheid van meningsuiting en recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10).

Inhoudsopgave

I. Internationale discussie over de voorstellen voor een Nederlandse koers
Annex 2. Voorstellen van de Commissie "Grondrechten in het digitale tijdperk" voor een aantal nieuwe artikelen in de Nederlandse Grondwet
Annex 3. Comments by Jacob Palme
Annex 4. Reply to Jacob Palme by Alis Koekkoek
Annex 5. Comments bij Hans Peter Bull
Annex 6. Comments on the remaining questions by Hans Peter Bull
Annex 7. Instruction for the discussion on Fundamental rights in the digital era by dr. L.M. Matthijssen
Annex 8. Buitenlandse deskundigen inzake grondrechten en informatisering

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Voermans, W., Koekkoek, A., Matthijssen, L.
Organisatie(s):
Katholieke Universiteit Brabant - Schoordijk Instituut, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Katholieke Universiteit Brabant - Schoordijk Instituut
Jaar van uitgave:
2000
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.218

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk
Projectnummer:
99.130
Operationele status:
Alleen publicatie