Beschermingsarrangementen

Beschermingsarrangementen

Recht doen vanuit het perspectief van de burger

Samenvatting

Dit rapport is een verkennende studie. In een literatuuronderzoek is gezocht naar theoretische aanknopingpunten voor het begrip beschermingsarrangementen. Vervolgens zijn in een drietal domeinen - gezin, school en wijk - de beschermingsbehoefte, het bestaande rechtskader en de sociale maatregelen in kaart gebracht. In deze fase zijn tevens drie gespreksrondes gehouden met acht praktijkdeskundigen. Ten derde is op 21 april 2005 een seminar georganiseerd met dertig deskundigen. Op dit seminar stond in het bijzonder de houdbaarheid van de benadering in termen van beschermingsarrangementen centraal.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Sociaal kapitaal en rechtsbescherming
  3. Behoefte aan bescherming
  4. Slotbeschouwing
  5. Literatuur

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
L√ľnneman, K., Boutellier, H., Goderie, M., Graaf, P. van der
Organisatie(s):
WODC (subsidie), Verwey-Jonker Instituut, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten, Universiteit van Utrecht
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker instituut
Jaar van uitgave:
2005
ISBN:
90-5830-192-3
Signatuur:
Ra 13.295

Bestelinformatie

Adres:
Verwey-Jonker Instituut
Telefoon:
030 2300799
Fax:
030 2300683
E-mailadres:
secr@verwey-jonker.nl
Website:
www.verwey-jonker.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beschermingsarrangementen
Onderzoeker(s):
Boutellier, J.C.J.
Projectnummer:
1166
Operationele status:
Afgerond