Toepassing van een vereenvoudigd afwegingsinstrument bij keuzes op het terrein van fysieke veiligheid

Staats- en bestuursrecht / Brandweer

Toepassing van een vereenvoudigd afwegingsinstrument bij keuzes op het terrein van fysieke veiligheid

Samenvatting

De volgende vragen worden in deze rapportage beantwoord:

  1. Is het afwegingsinstrument 'Veiligheid en Economie' geschikt om toegepast te worden bij keuzes tussen maatregelen ten behoeve van fysieke veiligheid?
  2. Welke afwegingsproblemen op de verschillende terreinen van fysieke veiligheid lenen zich het beste voor de toepassing van het afwegingsinstrument en wat is de meerwaarde hiervan in de praktijk?
  3. Welke aanpassingen van het instrument zijn eventueel wenselijk om het afwegingsinstrument meer geschikt te maken voor toepassing op de verschillende terreinen van fysieke veiligheid?

Dit onderzoek sluit aan op een vorig onderzoek (Zie link bij: meer informatie) 

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Vraagstelling
  3. Aanpak van het onderzoek
  4. Beschrijving afwegingsinstrument 'Veiligheid en Economie'
  5. Resultaten
Bijlage
Summary
Referenties

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Knoop, J. van der
Organisatie(s):
Decide , WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Decide
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Dutch group - Decide
Telefoon:
050 363 6907
Website:
www.decide.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Instrumentontwikkeling beoordeling gelijkwaardigheid brandveiligheidopties bouwprojecten
Projectnummer:
2132
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie