Transnationale samenwerking tussen toezichthouders in Europa

Transnationale samenwerking tussen toezichthouders in Europa

Samenvatting

De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt: hoe hebben Nederland en andere lidstaten de wederzijdse bijstand van toezichthouders bij de uitvoering van Europees recht geregeld en welke onderdelen daarvan zijn geschikt voor toepassing in Nederland?
In 2007 is een tussenrapport afgerond. Op basis van de resultaten van die eerste fase is een keuze gemaakt voor vier lidstaten (Duitsland, Frankrijk, Spanje, Engeland en Wales) en vijf sectoren (douane, financieel toezicht, sociale zekerheid, visserij, en voedselveiligheid).

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De Europese juridische grondslag van transnationale samenwerking van toezichthouders
  3. Transnationale samenwerking in Duitsland
  4. Transnationale samenwerking in Frankrijk
  5. Transnationale samenwerking in Nederland
  6. Transnationale samenwerking in Spanje
  7. Transnationale samenwerking in Engeland en Wales
  8. Samenvatting en conclusie
Summary
Lijst van literatuur en bronnen
Bijlagen 

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boswijk, P., Jansen, O.J.D.M.L., Widdershoven, R.J.G.M.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Utrecht
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht, Staats- en bestuursrecht
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit van Utrecht - Departement Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO)
Telefoon:
030 253 70 40
Website:
www.uu.nl/rebo

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bestuurlijke samenwerking van toezichthouders; transnationale vergelijkend onderzoek
Projectnummer:
1532B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie