Screenen en signaleren in de jeugdstrafrechtketen

Screenen en signaleren in de jeugdstrafrechtketen

een onderzoek naar de validiteit van psychisch disfunctioneren van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ)

Samenvatting

Een verbetering van de diagnostiek in de jeugdstrafrechtketen is een essentieel onderdeel van het 'Programmaplan Jeugdcriminaliteit; de uitvoering maakt het verschil' dat de Minister van Justitie in februari 2008 heeft gelanceerd. In het programmaplan wordt gesproken over het verbeteren van een op de persoon toegesneden sanc­tie/interventieprogramma. In dit kader is het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) in het leven geroepen.
Met de delen 2A en 2B van het instrumentarium wordt een inschatting gemaakt van:

  • recidiverisico en schaderisico’s van de jongere;
  • dynamische risico- en protectieve factoren;
  • signalen van een zorgwekkende psychosociale situatie (opgroei- en opvoedingssituatie);
  • responsiviteit (motiveerbaarheid, leerstijl en veranderbaarheid van jongere en omgeving).

De doelstelling van het onderzoek is het beoordelen van de betrouwbaarheid van het LIJ en de validiteit van de indicatoren voor psychisch disfunctioneren, zoals die aanwezig zijn in de selectie-instrumenten 2A en 2B uit het LIJ.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Inhoudsvaliditeit van indicatoren voor psychisch disfunctioneren
  4. Betrouwbaarheid van het LIJ
  5. Conclusie
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Timmermans, M., Witvliet, M.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regionplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Validering/verbetering landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen; onderdeel PIJ onderzoeksprogrammering
Projectnummer:
1747
Operationele status:
Afgerond