Naar een 'bruikbare rechtsorde'

Naar een 'bruikbare rechtsorde'

Bijdragen uit de sociale wetenschap

Samenvatting

Dit onderzoek betreft een literatuurverkenning om te bezien of in de (sociaal-wetenschappelijke waaronder rechtseconomische) literatuur aanknopingspunten zijn te vinden voor een verdere invulling van het concept bruikbare rechtsorde. Het gaat hierbij niet alleen om het geheel van wet- en regelgeving, maar tevens over de instituties en de waarden en normen die bijdragen aan het functioneren van het systeem.
Achtereenvolgens behandelt dit Cahier het begrip 'bruikbare rechtsorde' zoals dit binnen de beleidsagenda van het Ministerie van Justitie en door mininster Donner werd gebruikt, drie sociaal-wetenschappelijke theorieën en de betekenis van deze theorieën voor het streven naar een verminderd beroep op rechtspraak bij de beslechting van geschillen.

Inhoudsopgave

Conclusie en samenvatting

  1. Inleiding
  2. De 'bruikbare rechtsorde'
  3. Netwerken
  4. Normen en handhaving
  5. Kanttekeningen en beleidsperspectieven 

Summary
Literatuur
Bijlage I - Litigation theory
Bijlgae I - Rationele keuzetheorie en kritiek
Bijlage III - Theory of norms
Bijlage IV - Sociaal kapitaaltheorie
Bijlahe V - Begeleidingscommissie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Croes, M.T.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2007
Reeks:
Cahiers 2007-12

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Bruikbare rechtsorde
Projectnummer:
1116
Operationele status:
Afgerond