Criminaliteit en rechtshandhaving 2004

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004

Ontwikkelingen en samenhangen

Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) is een statistisch naslagwerk dat wordt vervaardigd door het CBS en het WODC. Periodiek wordt een geactualiseerde versie van dit naslagwerk gepubliceerd. Het project "C&R 2004" voorziet in de vierde editie in deze reeks en beschrijft trends tot en met 2004. Op internet zullen de vele tabellen die C&R bevat, worden geactualiseerd wanneer nieuwe gegevens beschikbaar zijn. De publicatie behandelt vragen als: wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan. Andere vragen hebben ondermeer betrekking op de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen, de kosten van criminaliteit, en Nederland in internationaal perspectief.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Het Nederlandse strafrechtsysteem - een beschrijving
  3. Slachtoffers van criminaliteit
  4. Criminaliteit en opsporing
  5. Vervolging en berechting
  6. Tenuitvoerlegging van sancties
  7. Uitgaven aan criminaliteit
  8. De strafrechtsketen in samenhang
Literatuur
Bijlagen:
- Begeleidingscommissie
- informatiebronnen
- Stroomschema strafrechtsketen
- Tabellen bij hoofdstuk 3, 4, 5, 6 en 7
- Standaardclassificatie misdrijven CBS
- Afkortingen
- Trefwoordenregister          

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Eggen, A.Th.J. (red.), Heide, W. van der (red.)
Organisatie(s):
WODC, CBS
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2005
ISBN:
90-5454-642-5
Reeks:
Onderzoek en beleid 237
Type rapport:
Periodiek rapport
Signatuur:
Ra 13.276

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
CenR 2004
Projectnummer:
1234
Operationele status:
Afgerond