Criminaliteit en rechtshandhaving 2009

Criminaliteit en rechtshandhaving 2009

ontwikkelingen en samenhangen

Samenvatting

C&R 2009 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig belangstelling hebben voor cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving.

De rapportage richt zich op de volgende vragen: Wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan? Hoe hangen de schakels van de strafrechtsketen cijfermatig onderling samen? Wat zijn de overheidsuitgaven aan criminaliteitsbestrijding en strafrechtshandhaving?  Hoe verhoudt de criminaliteit en rechtshandhaving in Nederland zich tot het buitenland.

Het rapport bevat de gegevens en ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving tot en met het jaar 2009.

Op de pagina 'Cijfers en prognoses' (via de link onderaan deze pagina) zijn in de bijlagen de meest recente Excel-tabellen van Criminaliteit en rechtshandhaving 2009 te vinden, evenals links naar voorgaande edities.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding - S.N. Kalidien en N.E. de Heer-de Lange 
  2. Het Nederlandse strafrechtsysteem - J.B.J. van der Leij en W.M. de Jongste
  3. Criminaliteit en slachtofferschap - H.W.J.M. Huys en P.R. Smit
  4. Criminaliteit en opsporing - A.Th.J. Eggen en H. Goudriaan
  5. Vervolging - A.Th.J. Eggen 
  6. Berechting - A.Th.J. Eggen
  7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien
  8. De strafrechtsketen in samenhang - E.C. Leertouwer en S.N. Kalidien
  9. Rijkoverheidsuitgaven aan criminaliteitsbestrijding en strafrechtshandhaving - D.E.G. Moolenaar
  10. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en S.N. Kalidien 
Literatuur
Bijlagen
1. Medewerkers C&R 2009
2. Standaardclassificatie misdrijven CBS
3. Informatiebronnen
4. Tabellen (per hoofdstuk)
5. Afkortingen
6. Stroomschema justitieketen
7. Trefwoordenregister

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Heer-de Lang, N.E. de (red.) , Kalidien, S.N. (red.)
Organisatie(s):
WODC, CBS
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2010
ISBN:
978-90-8974-364-0
Reeks:
Onderzoek en beleid 289
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
C&R 2009
Projectnummer:
1980
Operationele status:
Afgerond