Criminaliteit en rechtshandhaving 2010

Criminaliteit en rechtshandhaving 2010

ontwikkelingen en samenhangen

Samenvatting

C&R 2010 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig belangstelling hebben voor cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving. Het rapport bevat de gegevens en ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving tot en met het jaar 2010.

De rapportage richt zich op de volgende vragen: wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan? Andere vragen die aan de orde komen hebben ondermeer betrekking op de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen, Nederland in internationaal perspectief en kosten van criminaliteit. Het bevat de gegevens van de ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving vanaf 2005 tot en met 2010.

De Raad voor de Rechtspraak levert dit jaar ook een bijdrage in de vorm van een nieuw hoofdstuk 'Overtredingen' (in samenwerking met het CBS). Daarnaast levert de Raad een bijdrage aan het reeds bestaande kostenhoofdstuk in C&R.

Op de pagina 'Cijfers en prognoses' (via de link onderaan deze pagina) zijn in de bijlagen de meest recente Excel-tabellen van Criminaliteit en rechtshandhaving 2010 te vinden, evenals links naar voorgaande edities.

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. Inleiding - S.N. Kalidien en N.E. de Heer-de Lange
 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - J.B.J. van der Leij
 3. Criminaliteit en slachtofferschap - H.W.J.M. Huys en P.R. Smit
 4. Criminaliteit en opsporing - A.Th.J. Eggen en R.J. Kessels
 5. Vervolging - M. Brouwers en A.Th.J. Eggen
 6. Berechting - M. Brouwers en A.Th.J. Eggen
 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien en A.M.G. Zuiderwijk-van Eijk
 8. Overtredingen - F.P. van Tulder en T.P. Sprengers
 9. De strafrechtsketen in samenhang - E.C. Leertouwer en S.N. Kalidien
 10. Kosten van criminaliteit - B. Nauta, D.E.G. Moolenaar en F.P. van Tulder
 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit

Literatuur

Bijlagen
1. Medewerkers C&R 2010
2. Standaardclassificatie misdrijven
3. Informatiebronnen en methodenbeschrijvingen
4. Tabellen (per hoofdstuk)
5. Afkortingen
6. Stroomschema justitieketen
7. Trefwoordenregister

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kalidien, S.N. (red.), Heer-de Lange, N.E. de (red.), Rosmalen, M.M. van (medew.)
Organisatie(s):
WODC, CBS, Raad voor de rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-8974-579-8
Reeks:
Onderzoek en beleid 298
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
C&R 2010
Projectnummer:
2052
Operationele status:
Afgerond