Centraliteitsanalyses van terroristische netwerken

Centraliteitsanalyses van terroristische netwerken

Samenvatting

In dit rapport worden de bevindingen gepresenteerd van een literatuurstudie naar kwantitatieve, met name speltheoretische, methoden om belangrijke actoren in terroristische netwerken te identificeren. Daarnaast wordt een tweetal casussen gepresenteerd om toepassing van deze methodologie te illustreren.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Centraliteit en destabilisatie
  3. Casus 1: Jemaah Islamiyah in Bali
  4. Casus 2: Al Qa'ida en 9/11
  5. Conclusies en slotbeschouwing
Summary
Bibliografie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hamers, H.J.M., Husslage, B.G.M., Lindelauf, R.H.A.
Organisatie(s):
Universiteit van Tilburg, Nederlandse Defensie Academie (NLDA), WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Tilburg University
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit van Tilburg - Econometrie en Operations Research

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Centraliteits analyses van terroristische netwerken
Projectnummer:
1975
Operationele status:
Afgerond