Civiel schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

Strafrecht en strafproces / Proceskosten

Civiel schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

de rol van de civiele procedure: gebruik, knelpunten en oplossingsrichtingen

Samenvatting

In deze rapportage is onderzocht welke rol civiele procedures voor de vergoeding van schade spelen voor slachtoffers van strafbare feiten, welke knelpunten zich daarbij voor slachtoffers kunnen voordoen volgens professionals en welke oplossingsrichtingen voor geconstateerde knelpunten denkbaar zijn.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Lijst van figuren en tabellen
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Inleiding routekaart
 3. Routekaart algemeen
 4. Routekaart bij onbekende dader\
 5. Routekaart bij bekende dader
 6. Samenvatting
 7. Inleiding civiele schadevergoedingszaken
 8. Civiele procedure
 9. Resultaat van civiel procederen
 10. Samenvatting en conclusies
 11. Inleiding knelpunten
 12. Mogelijke knelpunten voor professionals
 13. Voorgestelde oplossingsrichtingen
 14. Samenvatting
 15. Conclusies
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schrama, W.M., Geurts, T.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2012
Reeks:
Cahiers 2012-11
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Civiel schadeverhaal
Projectnummer:
2029
Operationele status:
Afgerond