Met scherp schieten

Veiligheid en preventie / Wapenbezit

Met scherp schieten

Een onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico's met betrekking tot de schietsport in Nederland

Samenvatting

Naar aanleiding van het schietincident in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011 heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een onderzoek ingesteld naar het Nederlandse systeem ter beheersing van het legaal wapenbezit en of het systeem voldoende functioneert. De minister van Veiligheid en Justitie heeft, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het rapport van de Onderzoeksraad op 29 september 2011 aan de Tweede Kamer aangeboden.
In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: 'Welke mogelijke veiligheidsrisico's zijn er binnen de schietsport te onderkennen aan 1) commerciële belangen, 2) opslag en vervoer van legale wapens en munitie en 3) het laten schieten zonder wapenverlof?'

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Een onderzoek naar de schietsport in Nederland
  2. Kenmerken en achtergronden van de schietsport in Nederland
  3. Commerciële belangen
  4. Opslag en vervoer van legale vuurwapens en munitie
  5. Schieten zonder verlof
  6. Conclusie
  7. Samenvatting
Summary
Afkortingen
Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ferwerda, H., Appelman, T., Wijk, A. van
Organisatie(s):
Bureau Beke , WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2013
ISBN:
978-90-75116-83-0
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inventarisatie veiligheidsrisico's schietsport
Projectnummer:
2257
Operationele status:
Afgerond