Evaluatie Competentiegrensverhoging 2011

Civiel recht en civiel proces / Rechterlijke competentie

Evaluatie Competentiegrensverhoging 2011

rapportage voormeting

Samenvatting

Er ligt een wetsvoorstel om de behandeling van handelszaken met een financieel belang van € 5.000 tot € 25.000, alle consumentenkoopzaken, en zaken met betrekking tot consumptief krediet per 1 juli 2011 te verschuiven van de civiele rechter naar de kantonrechter. Doel van de competentiewijziging is om kantonrechtspraak – als toegankelijke, snelle, goedkope manier van rechtspraak - in meer zaken dan thans voor de burger beschikbaar te maken. Deze rapportage betreft de voormeting (van de oude situatie, voor 1 juli 2011) ten behoeve van de evaluatie van de competentiegrensverhoging. De rapportage dient primair het vastleggen en toegankelijk maken van de gegevens van de voormeting. Een analyse van de effecten kan pas plaatsvinden als ook de nameting (van de na 1 juli 2011 ontstane situatie) is verricht. Dit zal in 2014 gebeuren.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Het doel van de competentiegrensverhoging en de aanpak van het evaluatieonderzoek
  2. Het verloop van de procedure in zaken met een financieel belang tussen € 5.000 en € 25.000 (voormeting)
  3. De kwaliteit van de dienstverlening door advocaten
  4. De naleving van vonnissen en schikkingsafspraken (voormeting)
  5. De eigenheid van de kantonrechtspraak
  6. Instroom en beleid
  7. Slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Eshuis, R.J.J., Dalm, S.J.P.J., Jong, P.O. de
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Cahiers 2014-01
Type rapport:
Tussenrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Verhoging competentiegrens kantonrechter
Projectnummer:
2009
Operationele status:
Afgerond