De ontwikkeling van een integratiekaart

De ontwikkeling van een integratiekaart

Samenvatting

Deze haalbaarbaarheidsstudie van de ‘Integratiekaart’ - een nieuw meetinstrument dat de ontwikkelingsgang van migranten in ons land in beeld zal brengen - is door het WODC ontwikkeld in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Om de huidige en toekomstige beleidsinspanningen op het terrein van integratie te kunnen toetsen, is inzicht in de processen en mechanismen die integratie bevorderen of juist belemmeren onmisbaar. Het WODC en het CBS spelen in op deze behoefte met de Integratiekaart, waarin het proces van integratie centraal staat. De rapportage zal op gezette tijden worden herhaald, zodat gesignaleerd kan worden waar de voortgang van integratie lijkt te stagneren, maar ook waar deze relatief snel plaatsvindt. De Integratiekaart richt zich thans op de prestaties in het onderwijs, werk en uitkeringen en de contacten tussen etnische minderheden en de autochtone bevolking. Nieuw is dat niet alleen gekeken gaat worden naar de positie van de Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers, maar ook naar de kleinere herkomstpopulaties.   Bovendien worden groepen nieuwkomers door de tijd gevolgd. De Integratiekaart zal de komende tijd verder worden ontwikkeld.  Er is ook een Engelse vertaling van dit rapport verschenen: The development of an integration monitor of first and second generation immigrants in the Netherlands (Cahiers 2004-9a). Deze is ook aanklikbaar in het rechterframe.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Integratie: uitgangspunten van het huidige bestel
  3. Uitgangspunten bij de Intergratiekaart
  4. Het verwerven van kennis en vaardigheden
  5. Werk en uitkeringen
  6. Veranderingen van de arbeidsmarktparticipatie van alle nieuwkomers uit 1999: 36826 personen door de tijd gevolgd
  7. Contacten tussen allochtonen en autochtonen
  8. Discussie: naar een rijkere monitoring van integratie

Literatuur
Bijlagen: verantwoording, definities en afkortingen, figuren en tabellen
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Rijn, A.S. van, Zorlu, A., Bijl, R.V., Bakker, B.F.M., Essers, A.A.M. (medew.), Gammeren, M. van (medew.), Toor, L. van (medew.), Vliet, H.N. van (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2004
Reeks:
Cahiers 2004-09
Type rapport:
Periodiek rapport
Signatuur:
Ra 13.070+

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Conceptuele Verkenning Integratie
Onderzoeker(s):
Rijn, A. van
Projectnummer:
1112
Operationele status:
Afgerond