Consulteren over ontwerp-regelgeving: alibi voor vrijblijvendheid of prikkel tot actie?

Consulteren over ontwerp-regelgeving: alibi voor vrijblijvendheid of prikkel tot actie?

Een inventarisatie van de Nederlandse consultatiepraktijk

Samenvatting

De onderzoeksvraag luidt: Hoe ziet de huidige praktijk van de consultatie van ontwerpregelgeving er in kwantitatieve en in kwalitatieve zin uit? De bedoeling van dit onderzoek is meer specifiek om in het kader van het wetgevingsbeleid "gesystematiseerde informatie te verzamelen over de omvang en inhoud van de huidige praktijk van de (formele en informele) consultatie van ontwerpregelgeving, ontwerp algemene maatregelen van bestuur en ministeriƫle regelingen", in de fase voorafgaand aan de behandeling in de ministerraad.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary
Inleiding

  1. Theoretisch deel
  2. Empirisch deel
  3. Conclusies en aandachtspuntenĀ 

Biografie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Popelier, P., Gestel, R. van, Aeken, K. van, Verlinden, V., Humbeeck, P. van
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten
Plaats uitgave:
Antwerpen
Uitgever:
Universiteit Antwerpen
Jaar van uitgave:
2007
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.573

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Antwerpen - Faculteit Rechten

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inventarisatie van de consultatie van ontwerp regelgeving
Projectnummer:
1500
Operationele status:
Afgerond