Voorwaardelijke beëindiging van de tbs-dwangverpleging: contrair versus conform de adviserende instantie(s)

Straffen en maatregelen / Dwangbehandeling

Voorwaardelijke beëindiging van de tbs-dwangverpleging: contrair versus conform de adviserende instantie(s)

Aantal, relatie met recidive en betekenis voor de praktijk

Samenvatting

De doelstelling van het onderhavige onderzoek luidt als volgt: Inzicht geven in verschillende vragen met betrekking tot de contraire beslissing tot voorwaardelijke beëindiging (VB) van de tbs-dwangverpleging.
Een contraire VB is als volgt gedefinieerd: Een contraire voorwaardelijke beëindiging is een voorwaardelijke beëindiging van de tbs-dwangverpleging door de rechter, terwijl de adviserende partij(en) adviseert/adviseren de dwangverpleging voort te zetten.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding en methoden
  2. Achtergrond en voorwaardelijke beëindiging
  3. Rechterlijke beslissingen tot VB
  4. Uitvoering van de contraire VB in de praktijk
  5. Conclusies en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Nagtegaal, M.H., Boonmann, C.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Cahiers 2014-20
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Contraire beslissing voorwaardelijke beëindiging
Projectnummer:
2193
Operationele status:
Afgerond