Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer

Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer

Over tarieven, transparantie en tribunalen in het auteursrecht

Samenvatting

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: bestaat er in Nederland behoefte aan een bijzondere regeling van geschillen ter zake van de tarieven van collectieve beheersorganisaties (CBO’s)? Zo ja, wat zijn dan de contouren van een zodanige geschillenregeling en eventuele flankerende maatregelen, en hoe verhoudt deze zich tot de taken van de rechter respectievelijk de wetgever?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding en probleemstelling
  2. Bestaande geschillenregelingen in Nederland
  3. Auteursrechtelijke geschillenregelingen in werking: Duitse en Canadese ervaringen
  4. Praktische wenselijkheid van een copyright tribunal in Nederland: samenvatting en evaluatie van een veldonderzoek
  5. Constitutionele mogelijkheden
  6. Aanbevelingen
  7. Samenvatting en conclusie

Bijlagen
Inleidende gespreksnotitie
Urheberrechtswahrnehmungsgesetz (Duitsland)

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hugenholtz, P.B., Visser, D.J.G., Hins, A.W., Asser, W.D.H. (medew.), Winthagen, N. (medew.)
Organisatie(s):
WODC, Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Informatierecht (IVIR)
Plaats uitgave:
Amsterdam - Leiden
Uitgever:
Universiteit Amsterdam - Instituut voor Informatierecht (IVIR)
Jaar van uitgave:
2007
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.583

Bestelinformatie

Adres:
UvA Instituut voor Informatierecht (IVIR)
Telefoon:
020 5253406
Fax:
020 5253033
E-mailadres:
ivir@ivir.nl
Website:
www.ivir.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Copyright tribunal
Onderzoeker(s):
Hugenholtz, P.B.
Projectnummer:
1424
Operationele status:
Afgerond