Criminaliteit, leeftijd en etniciteit

Criminaliteit, leeftijd en etniciteit

Over de afwijkende leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van in Nederland verblijvende Antillianen en Marokkanen

Samenvatting

De doelstelling van deze studie is om inzicht te krijgen in de achtergronden van de afwijkingen in de age-crime curves vanĀ  Marokkanen en Antillianen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Dankwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Leeftijd en criminaliteit
  3. Etnische variatie in leeftijdsspecifieke criminaliteit in Nederland
  4. De invloed van sociaal-economische achtergrondkenmerken
  5. Mogelijke culturele verklaringen
  6. Slotbeschouwing
Summary
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jennissen, R.P.W.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2009
ISBN:
978-90-8974-192-9
Reeks:
Onderzoek en beleid 277
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De afwijkende leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers onder Marokkanen en Antillianen
Projectnummer:
1642
Operationele status:
Afgerond