Noodzaak en juridische haalbaarheid inzage in antecedenten aspirant-(huwelijks)partners

Noodzaak en juridische haalbaarheid inzage in antecedenten aspirant-(huwelijks)partners

Samenvatting

De centrale probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt:
Welke juridische mogelijkheden en onmogelijkheden zijn er bij het verlenen van inzage in elkaars antecedenten aan aspirant-(huwelijks)partners? Hoe zou het antwoord moeten luiden in het geval dat één van de aspirant-(huwelijks)partners een (aspirant)-gezinsmigrant is?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingenlijst

  1. Inleiding
  2. Andere mogelijke belangen
  3. Internationaal, Europees en in andere lidstaten geldend recht ten aanzien van privacybescherming
  4. Nederlandse algemene privacywetgeving
  5. Nederlandse bijzondere privacywetgeving
  6. Noodzaak en juridische haalbaarheid van mogelijkheid tot inzage
Samenvatting
Summary
Bronnenlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Arbaoui, Y., Battjes, H., Walsum, S.K. van (medew.)
Organisatie(s):
Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit Amsterdam
Jaar van uitgave:
2011
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rechtsgeleerdheid, VU Amsterdam
Telefoon:
020 5986250
Fax:
020 5986211
E-mailadres:
voorlichting@rechten.vu.nl
Website:
www.rechten.vu.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De mogelijkheden tot inzage in huwelijks- en antecedentenverleden bij huwelijksmigratie
Projectnummer:
1926
Operationele status:
Afgerond