De rol van freeze-fight-flightreacties bij plegers en slachtoffers van gewelddadige aanslagen

De rol van freeze-fight-flightreacties bij plegers en slachtoffers van gewelddadige aanslagen

Samenvatting

Dit is het verslag van een literatuuronderzoek naar de mogelijke rol van fight-or-flightmechanismen bij daders (specifiek gewelddadige geradicaliseerde eenlingen) en slachtoffers van gewelddadige aanslagen. Het doorgrondronden van dader- en slachtoffergedrag vanuit de kennis over fight-or-flightgedragingen kunnen wellicht handvatten bieden voor het ontwikkelen van beleid ten aanzien van mogelijke interventies en trainingen voor professionals. De mogelijke psychologische en neurobiologische factoren die een rol spelen vóór, tijdens en na het plegen (of meemaken) van een gewelddadige aanslag zijn meegenomen in dit onderzoek.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Dader
  3. Slachtoffers
  4. Experimenteel onderzoek naar FFF reacties bij gewelddadige delinquenten
  5. Integratie
  6. Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Brazil, I, Hagenaars, M., Ly, V., Kwaks, N., Jellema, S., Vries, M., Verkes, R., Bulten, E., Borries, K. von, Roelofs, K.
Organisatie(s):
Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit der Sociale Wetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit der sociale wetenschappen
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit der sociale wetenschappen

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De rol van de fight-or-flight respons bij gewelddadige aanslagen
Projectnummer:
2120
Operationele status:
Afgerond