Pilotstudy Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten

Pilotstudy Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten

Handelspraktijken, reclame en zelfregulering

Samenvatting

Deze studie heeft als doel om nader inzicht te verschaffen in de manier waarop niet-wettelijke reguleringsinstrumenten feitelijk werken. De pilotstudy beperkt zich tot één specifieke vorm van maatschappelijke reguleringsinstrumenten, namelijk zelfregulering door middel van gedragscodes in het veld van ‘reclame en handelspraktijken’. Het doel is vooral de verkenning van een probleemgebied van de regulering van reclame, marketing en de handelspraktijken rondom te afzet van goederen en diensten. Het gaat om drie concrete gebieden: gedragscodes op het gebied van alcohol, telemarketing en consumentenkrediet.
De aanleiding voor deze studie werd gevonden in de algemene vraag: “Hoe werken maatschappelijke reguleringsinstrumenten en onder welke voorwaarden is sprake van een adequaat alternatief voor regelgeving vanwege de overheid?” Vooropgesteld werd daarbij dat de volgende vier ijkpunten relevant zijn:

 1. Mate van bereiking van het beleidsdoel
 2. Legitimiteit, representativiteit en ‘accountability’
 3. Binding aan het resultaat
 4. Toezicht op naleving

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingenlijst
Samenvatting
Summary

 1. Inleiding
 2. Bestaande kennis
 3. Ontwikkelen van een beoordelingskader
 4. Het veld: de Reclame Code
 5. Domein Alcoholbranche
 6. Domein Telemarketing en ''bel-me-niet''
 7. Domein Kredietbranche
 8. Reflecties, conclusies en aanbevelingen
Appendices

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boom, W.H. van, Faure, M.G., Huls, N.J., Philipsen, N.J.
Organisatie(s):
WODC, Erasmus Universiteit, Rotterdam Institute of Private Law
Plaats uitgave:
Rotterdam/Maastricht
Uitgever:
Rotterdams Institute of Private Law
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Telefoon:
010 4081547
Fax:
010 5432911
Website:
www.esl.eur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Maatschappelijke reguleringssystemen
Projectnummer:
1535
Operationele status:
Afgerond