Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel

Strafrecht en strafproces / Zelfincriminatie

Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel

Nopen ontwikkelingen sinds 2000 tot invoering van een ontsleutelingsplicht voor verdachten?

Samenvatting

In 2000 heeft prof. dr. E.J. Koops een omvangrijke publicatie over het decryptiebevel aan de verdachte geschreven (E.J. Koops, Verdachte en ontsleutelplicht: hoe ver reikt nemo tenetur? 2000). Daarin kwam hij tot de slotsom dat een dergelijke regeling een inbreuk op het nemo tenetur-beginsel maakt en dat er onvoldoende argumenten waren om die inbreuk te rechtvaardigen. Hij liet echter ruimte voor een andere afweging indien de ontwikkelingen daartoe aanleiding zouden geven. De huidige ontwikkelingen – in het bijzonder ten aanzien van kinderpornografie en encryptietechniek, maar ook met betrekking tot de jurisprudentie van het EHRM ten aanzien van het nemo tenetur-beginsel – geven aanleiding om het onderzoek uit 2000 te actualiseren. Deze actualisatie is gerealiseerd aan de hand van literatuuronderzoek, analyse van de buitenlandse rechtsontwikkeling en vijf semi-gestructureerde interviews met deskundigen uit de opsporingspraktijk.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De omsleutelplicht voor verdachten anno 2000
  3. Ontwikkelingen in cryptografie en cryptogebruik
  4. Ontwikkelingen in de Europese rechtspraak van art. 6 EVRM
  5. Ontwikkelingen in het Nederlands recht
  6. Ontwikkelingen in het buitenlandse recht
  7. Analyse
  8. Conclusies en aanbevelingen

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Koops, B.J.
Organisatie(s):
Universiteit van Tilburg - TILT Faculteit Rechtswetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Lemma
Jaar van uitgave:
2012
ISBN:
978-90-5931-934-9
Reeks:
Onderzoek en beleid 305
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Decryptiebevel en artikel 6 EVRM
Projectnummer:
2180
Operationele status:
Afgerond