Dialoog en onderhandeling met terroristische organisaties

Dialoog en onderhandeling met terroristische organisaties

voorbeelden en lessen uit de westerse en niet-westerse wereld (1945-2009)

Samenvatting

De doelstelling van dit onderzoek is het op hoofdlijnen verkrijgen van inzicht in de aard van in het verleden gevoerde dialoog en onderhandeling door de overheid of daartoe aangewezen onderhandelaars met terroristische organisaties en individuele terroristen. Onder welke omstandigheden wordt er besloten om over te gaan tot onderhandelingen, hoe zijn deze dialogen verlopen en tot welke resultaten hebben deze gesprekken geleid of bijgedragen? Het centrale doel van deze studie is om te bezien welke belangrijke factoren naar voren komen gedurende en rondom onderhandelingsprocessen. Welke lessen kunnen hieruit worden getrokken?

Inhoudsopgave

Verantwoording
Inleiding

  1. De aanloop naar onderhandelingen
  2. Het moreel dilemma van onderhandelen met terroristen
  3. Het verloop van onderhandelingen
  4. De uitkomsten van onderhandelingen
  5. Onderhandelingen en het huidige conflict in Afhanistan
Samenvatting en conclusies
English summary
Bibliografie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Duyvesteyn, I., Schuurman, B.
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht, Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur , WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht, Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Utrecht, Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur
Telefoon:
030-2538239

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Dialoog met terroristische organisaties (1945-2009)
Projectnummer:
1974
Operationele status:
Afgerond