Doelbereik van de pilot BIJ

Doelbereik van de pilot BIJ

Samenvatting

Doel van het project Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) is het verbeteren van de informatiepositie van het openbaar bestuur, in casu het bestuursorgaan 'burgemeester', en daarmee het handelings­perspectief van het openbaar bestuur te vergroten. Het gaat om burgemeesters tijdig te informeren over de aanstaande terugkeer in de gemeente van (bepaalde categorieën) ex-gedetineerden. Op basis daarvan kan een beoordeling gemaakt worden van dreigende verstoringen van de openbare orde als gevolg van de terugkeer en kunnen maatregelen getroffen worden om deze te voorkomen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. De pilot+ bestuurlijke informatie justitiabelen
  2. Het onderzoek naar de pilot+ BIJ
  3. Informatiegebruik bij de gemeenten
  4. Maatregelen en meerwaarde
  5. Beantwoording van de onderzoeksvragen
  6. Conclusie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schreijenberg, A., Tillaart, J.C.M., Homburg, G.H.J.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Doelbereiking pilotplus BIJ
Projectnummer:
2152
Operationele status:
Afgerond