Doorontwikkeling strafrechtsketenmonitor

Doorontwikkeling strafrechtsketenmonitor

Samenvatting

Het doel van de Strafrechtsketenmonitor (SKM) is om de hoofdstromen en keteneffecten in de strafrechtsketen inzichtelijk te maken teneinde (afwijkende) trends alsmede het verschil tussen feitelijke ontwikkelingen en de meest recente PMJ-ramingen tijdig te kunnen waarnemen. Dit inzicht wordt verkregen met behulp van een standaardrapportage, waarin de recente ontwikkelingen in de strafrechtsketen op hoofdlijnen worden weergegeven, en met behulp van een interface waarin gebruikers meer in detail op de ontwikkelingen kunnen inzoomen.
Het onderzoek gaat na met welke informatie de strafrechtsketenmonitor kan worden uitgebreid, welke bronnen moeten worden verkend en opgenomen en hoe de data moeten worden gepresenteerd.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Doorontwikkeling strafrechtsketenmonitor
Projectnummer:
2210
Operationele status:
Afgerond