Implementatie van het EVRM en de uitspraken van het EHRM in de nationale rechtspraak

Implementatie van het EVRM en de uitspraken van het EHRM in de nationale rechtspraak

Een rechtsvergelijkend onderzoek

Samenvatting

In dit onderzoek staat de wisselwerking centraal tussen, enerzijds, constitutionele systemen van doorwerking van internationaal recht en, anderzijds, de manier waarop en de mate waarin de nationale rechter toetst aan, of anderszinds rekening houdt met, het EVRM en de jurisprudentie van het EHRM. Voorts geeft het onderzoek antwoord op de vraag of de toepassing van het EVRM in het nationale rechtssysteem door de rechter tot discussie leidt.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Executive summary

Deel I Bevindingen

 1. Inleiding
 2. De status van het internationaal recht, in het bijzonder het EVRM, in de nationale rechtsorde
 3. Omgang met uitspraken en ontvankelijkehidsbeslissingen van het EVRM
 4. Discussie over het EHRM en de EHRM-rechtspraak
 5. Toegankelijkheid en kennis van EHRM-uitspraken
 6. Slotsom
Deel II EVRM-rapport en nationale rapporten

The European Court of Human Rights and the national courst - giving shape to the notion of 'shared responsibility' - J. Gerards
 1. Introduction
 2. The Court's raison d'être
 3. The shared responsibility of the Court and national institutions, in particular the national courts
 4. Giving shape to shared responsibility: principles and methods of interpretation
 5. Procedural review and 'judicial minimalism'
 6. Judicial dialogue
 7. Dialogue and national political and media criticism
 8. Summary and conclusion
Annex - Questions for the interviews at the European Court of Human Rights
Belgium - G. Schaiko, P. Lemmens en K. Lemmens
France - C. Lageot
Germany - E. Klein
The Netherlands - J. Fleuren en J. Gerards
Sweden - I. Cameron and Th. Bull
United Kingdom - R. Masterman
Annex - Questionaire for national reports

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gerards, J.H., Fleuren, J.W.A.
Organisatie(s):
Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid , WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Doorwerking van het EVRM in enkele andere Europese rechtstelsels
Projectnummer:
2106
Operationele status:
Afgerond