Een empirische analyse van de situatie van kinderen na een scheiding van ongehuwde ouders

Een empirische analyse van de situatie van kinderen na een scheiding van ongehuwde ouders

Samenvatting

De wijze waarop ouders de opvoeding, zorg en kosten van de kinderen regelen na een scheiding loopt nogal uiteen. In de literatuur zijn diverse factoren aangewezen die samenhangen met de situatie na de scheiding. Voorbeelden van dergelijke factoren zijn de werkstatus van vader en moeder, de mate waarin de opvoedingsverantwoordelijkheden tijdens het huwelijk gelijk verdeeld waren, ouderlijk conflict tijdens het huwelijk, de leeftijd van het jongste kind bij de scheiding en het jaar van scheiding. Er is echter nog weinig bekend over verschillen tussen gehuwde en samenwonende ouders die gaan scheiden. In dit onderzoek staat de vraag centraal of de wijze waarop ouders de opvoeding, zorg en kosten voor de kinderen na een scheiding organiseren verschilt tussen voormalig gehuwde ouders en voormalig samenwonende maar ongehuwde ouders.

Verslag inclusief tabellen en korte presentatie tijdens de expert-meeting van 28 september 2006.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Een empirische analyse van de situatie van kinderen na een scheiding van ongehuwde ouders
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Sector Criminlogie, WODC
Projectnummer:
1507
Operationele status:
Afgerond